نژادهای سگ

آفن پینچر (Affenpinscher)

شخصیت: متواضع، کنجکاو، معروف به سگ خنده دار؛ بی تفاوت نسبت به اندازه ی جثه ی سگهای دیگر سطح انرژی: تا حدودی فعال؛ پیاده روی عجیب و غریب، دوستان جدیدی

خواندن ادامه...

آکیتا(Akita)

شخصیت: انسانی، شجاع و عمیقا وفادار به انسانها سطح انرژی: تا حدودی فعال، نه بیش از حد؛ اما این غول های بزرگ از ورزش منظم لذت میبرند! ارتباط با بچه ها: بهتر

خواندن ادامه...

آیردل تریر (Airedale Terrier)

شخصیت: باهوش، با اعتماد به نفس، فخر فروش، دوستانه اما شجاع سطح انرژی: بسیار فعال؛ آیردل ها همه چیز را پرورش می دهد،آنها با چالش های جسمانی و تحریک ذهنی رشد میکنند

خواندن ادامه...

افغان هوند (Afghan Hound)

شخصیت: یک نژاد پر از تناقض های جذاب! مستقل و بی نظیر، اما شیرین و عمیقا وفادار؛ با احترام، اما گاهی با خطاهای احمقانه! سطح انرژی: بسیار فعال؛ افغان ها به دنبال

خواندن ادامه...