رفتار شناسی

گاز گرفتن

نکته ی بسیار مهم،سگ به هر دلیلی حق نداره صاحبش رو گاز بگیره.تحت هیچ عنوان و هیچ شرایطی.پس اجازه ی…

بیشتر بخوانید »

مدفوع خواری

کوپروفاژی امری عمدی است. سایر رفتارهای غیر معمول غذایی سگ شامل : پیکا(خوردن مواد غیر مغذی)،پرنوشی روانی(نوشیدن آب بیش از…

بیشتر بخوانید »