بهداشت و درمانبیماری ها و انگل ها

عارضه چشم گیلاسی

چشم گیلاسی چیست؟

🔷 یک نوع عارضه ی پلک سوم است.

علت:

🔷 ضربه، و علل مادرزادی

راه تشخیص:

🔸برجستگی و گیلاس گونه بودن پلک سوم در چشم

سگ ها دارای ۳پلک هستند‌.‌

دوپلک بالا و پایین به وضوح قابل مشاهده هستند اما تنها قسمت کوچکی از پلک سوم در قسمت درونی چشم مشهود است.

پلک سوم حافظ غدد اشکی است که که در حالت معمول این غدد قابل دیدن نیستند؛

اما اگر بر اثر ضربه به رباط های نگهدارنده آن آسیب ببیند و یا به صورت مادر زادی این رباط ها ضعیف باشند این غدد از جای طبیعی خود خارج شده و هنگامی که به چشم سگ نگاه میکنیم، انگار گیلاسی کوچک در جناحین چشم سگ وجود دارد.

راه درمان این عارضه جراحی است‌.‌

به وسبله جراحی رباط هایی که از جای اصلی خارج شده رو به جای اصلی بر میگردانند و برای ثابت ماندن به دو طرف پلک بخیه میکنند.

همچنین ببینید

بستن