همکاران

مربی و رفتار شناس :

استاد پوریا عظیمی

 تدریس خصوصی در محل و یا در پانسیون  مشاوره رایگان در زمینه خرید و نگهداری سگ آموزش مقدماتی تا پیشرفته: گارد بادیگارد یابنده زنده یاب

ادامه مطلب...

استاد علیرضا هادی

 آموزش مقدماتی گارد و پیشرفته با مربیان مجرب، در آکادمی یا محل شما  آموزش کلیه نژاد ها از مقدماتی تکمیلی پیش گارد و گارد به

ادامه مطلب...