آموزش و تربیتتربیت

آموزش پریدن

یکی از آموزش هایی که بسیار کاربردی هست و از مقدماتی تا پیشرفته همیشه با روند تربیت سگ بهینه میشه،
آموزش پریدن هست.

🔸ابتدا از موانع خیابان

🔸بعد از جوی ها و جوب ها

🔸بعد به سکوهای بلند

🔸و بعد موانع آموزش های پیشرفته و یا به حریف در تمرینات گارد.

روش اول
🔷سگتون رو در مقابل مانع(میتونید از جدول ها استفاده کنید) ببرید.
1
روش اول
🔷از مانع رد بشین و واژه ی "بپر" رو تکرار کنید.
2
🔷سگتون جهش میکنه،و بعد بهش جایزه بدین.و به مرور مانع رو بلند تر کنید.
3
روش دوم
🔷برای پریدن در جا،ایتفاده میشه.
به سگتون فرمان "بشین رو بدین"، و تشویقی رو در دستتون بگیرید.و سرپا بایستید.
4
روش دوم
🔷واژه ی "بپر" رو تکرار کنید.به محض اینکه سگ برای گرفتن تشویقی پرید،اجازه بدین تشویقی رو از دستتون بگیره و بخوره.
1

همچنین ببینید

بستن